Rödlöga Storskär

Erfarenhet, engagemang, ingående kunskap, modernaste hjälpmedel, professionellt nätverk, stort kundregister och entusiasm är vad Blidö Fastighetsförmedling står för!
Vi har mer än 15 års erfarenhet av förmedling av fastigheter och bostadsrätter i Stockholm med kranskommuner, Norrtälje och framför allt förmedling av fastigheter i Stockholms skärgård där vi har en absolut unik kompetens. För en mäklare förekommer här många utmaningar som kännedom om servitut, samfälligheter, byggnad på ofri grund, detaljplaner, strandskyddsfrågor och mycket annat som vanligtvis inte förekommer vid villa- och bostadsrättsförsäljningar.
När inte bilväg finns har vi en för behovet anpassad snabbgående båt med behörig skeppare som tar säljare och köpare smidigt till fastigheten.

 

 
Välkommen till Blidö Fastighetsförmedling!
 

Peter Strenger
Henry Duhs